Korporativne vijesti

Potpisan ugovor s HEP ESCO

Petrokemija d.d. i HEP-ESCO d.o.o. potpisali su Ugovor o izvedbi projekta energetske učinkovitosti „Modernizacija sustava elektromotornih pogona na postrojenjima VODE-2, ENERGANA i CRPNA STANICA PAKRA i modernizacija dijela sustava vanjske rasvjete“.
Ovim investicijama u mjere energetske učinkovitosti će se postići uštede na električnoj energiji od oko 3,4 GWh  na godišnjoj razini, uz vrlo brzu isplativost investicije u roku od dvije godine.
Proizvodni kompleks Petrokemije d.d. izuzetno je intenzivan energetski kompleks konstruiran i građen tijekom 1960- ih, odnosno 1980- ih kada ušteda energije nije bila primarni cilj projektanata energetskih i proizvodnih postrojenja zbog vrlo jeftinih i lako dostupnih energenata. Napredak tehnologije od vremena izgradnje i rekonstrukcije omogućuje modernizaciju pojedinih sustava s ciljem naprednog vođenja procesa uz uštedu energije. Kako bi se bolje gospodarilo energijom te poboljšala energetska učinkovitost  radnih strojeva, a ujedno  smanjili troškovi za energente, Petrokemija d.d. je  tijekom 2015. uspješno uvela standard za sustav gospodarenja energijom ISO 50001.
Standardom je propisano kontinuirano praćenje i analiza potrošnje energije te provedba mjera energetske učinkovitosti zbog čega se pristupilo izvedbi projekta s HEP ESCO-om koji ima značajna iskustva u ovom području. HEP ESCO će projekt financirati i voditi pri čemu će se investicija vraćati na osnovu ostvarenih ušteda.

Dokumenti za preuzimanjePovratak