Korporativne vijesti

Rezultati poslovanja za prvih devet mjeseci 2016.

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. razmotrio je jučer rezultate poslovanja u prvih devet mjeseci 2016. godine. U tom je razdoblju tvrtka ostvarila ukupne prihode od 1.438,1 milijun kuna, ukupne rashode od 1.467,8 milijuna kuna te je iskazala gubitak u poslovanju od 29,7 milijuna kuna ili 2,1 posto od ukupnih prihoda, što je za 22,1 milijun kuna manji gubitak u odnosu na isto razdoblje 2015. kada je gubitak iznosio 51,8 milijuna kuna. Ostvarenim rezultatom potvrđuje se nastavak pozitivnijeg trenda poslovanja te daljnja stabilizacija Društva.
Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 51,2 milijuna kuna. Na razini prvih devet mjeseci 2016. ukupni prihodi manji su za 25,1 posto u odnosu na isto razdoblje 2015. godine, dok su ukupni rashodi manji za 25,6 posto. Ovi podaci ukazuju na smanjeni obujam poslovanja zbog prodaje manjih količina mineralnih gnojiva i nižih prodajnih i nabavnih cijena, ali je evidentno poboljšanje financijskog rezultata, unatoč nepovoljnoj situaciji na globalnom tržištu koju karakterizira izraziti pad cijena mineralnih gnojiva.
Treba naglasiti kako u izvještajnom razdoblju ostvarena razina ulaganja u investicije iznosi 137,6 milijuna kuna, što je povećanje od 93,2 milijuna kuna u odnosu na prvih devet mjeseci 2015. Tijekom srpnja i kolovoza izvršen je kapitalni remont tijekom kojeg su provedene sve nužne održavateljske aktivnosti koje osiguravaju rad proizvodnih postrojenja Petrokemije d.d. u naredne dvije godine, uz provođenje energetske investicije «Visokotlačni cjevovod prirodnog plina» i ekološke investicije u vidu smanjenja emisije onečišćujućih tvari u otpadnim vodama postrojenja za proizvodnju uree, a sukladno obavezi iz Rješenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak