Korporativne vijesti

Izbor konzultanta za izradu Programa restrukturiranja

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. dao je suglasnost na izbor tvrtke KPMG Croatia d.o.o., Zagreb kao konzultanta za izradu Programa restrukturiranja Društva sukladno propisanim aktivnostima iz Odluke Vlade RH o davanju suglasnosti društvu Petrokemija d.d. za kreditno zaduženje u visini 200 milijuna kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Aktivnosti na izradi Programa restrukturiranja započinju 15. rujna 2016.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak