Korporativne vijesti

Potpisan ugovor o kreditu s HBOR - om

Nastavno na Odluku Vlade RH o davanju suglasnosti društvu Petrokemija d.d. za kreditno zaduženje u visini 200 milijuna kuna Petrokemija d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak potpisali su ugovor o kreditu. Kredit će biti korišten za provedbe restrukturiranja i financijske konsolidacije društva sukladno odlukama Vlade RH.

Dokumenti za preuzimanjePovratak