Korporativne vijesti

Obavijest o pokretanju rada postrojenja

Tijekom sutrašnjeg dana (3. rujna 2016.) započeti će s radom Postrojenje za proizvodnju dušične kiseline – 1, linija 1 u Proizvodnji gnojiva Petrokemije d.d. U vrijeme odvijanje ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak.
Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka pažljivo će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak