Korporativne vijesti

Ljetni popust


Od 10. kolovoza 2016. Petrokemija d.d. Kutina obavještava svoje cijenjene kupce o promjeni prodajnih uvjeta i uvođenju ljetnog popusta kako slijedi:          

 

 

                Cijena cjenik       Popust          Prodajna
                 26.01.2016             %           cijena s popustom
                 kn (bez PDV)                            kn (bez PDV) 

UREA                 2.506          26  %              1.854
KAN  27%N         2.025           37  %              1.276
UAN                  1.690           25  %              1.268
ASN                  2.123           27 %               1.550
PETROKEMIJas  2.112            27 %               1.542

NPK 15-15-15     2.986            20  %             2.389
NPK   7-20-30     3.690            24  %             2.804

Dokumenti za preuzimanjePovratak