Korporativne vijesti

Obavijest o pokretanju postrojenja

Nakon otklanjanja kvara na pumpi kotlovske napojne vode na postrojenju Dušična kiselina 1 tijekom današnjeg dana (20. lipnja 2016.) uslijedit će start Linije 2 za proizvodnju dušične kiseline.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak