Korporativne vijesti

Održana Glavna skupština

Danas je održana redovna Glavna skupština Petrokemije d.d. o poslovanju u 2015. godini, na kojoj je donesena odluka o pokriću gubitaka društva, odluka o davanju razrješnice članovima Uprave, kao i odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora. Glavna skupština izglasala je odluku o opozivu članova Nadzornog odbora Petrokemije d.d., Sonje Ivoš, Branimira Flekovića i Krešimira Huljeva, a za nove članove Nadzornog odbora izabrani su Ladislav Turčinović, Marijan Kuprešak, Mladen Novak i Mijo Šepak. Imenovan je i revizor za 2016. godinu.

Dokumenti za preuzimanjePovratak