Korporativne vijesti

Rezultati poslovanja u prva tri mjeseca

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. jučer je razmotrio rezultate poslovanja u prva tri mjeseca 2016. godine. U tom razdoblju tvrtka je ostvarila ukupne prihode od 534,4 milijuna kuna, ukupne rashode od 541 milijun kuna, te je iskazala gubitak u poslovanju od 6,6 milijuna kuna, ili 1,2 posto od ukupnih prihoda. U istom razdoblju prethodne godine gubitak je iznosio 15,9 milijuna kuna (2,3 posto od ukupnih prihoda), što ukazuje na pozitivan pomak u financijskom rezultatu od 9,3 milijuna kuna.
Pokazatelj EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) je pozitivan u iznosu od 21,4 milijuna kuna. Na razini prvog tromjesečja 2016. ukupni prihodi manji su za 23,6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok su ukupni rashodi manji za 24,4 posto. Ovi podaci ukazuju na smanjeni obujam poslovanja zbog prodaje manjih količina mineralnih gnojiva i nižih prodajnih cijena, ali je evidentno poboljšanje financijskog rezultata, unatoč nepovoljnoj situaciji na globalnom tržištu koju karakterizira izraziti pad cijena mineralnih gnojiva, istaknuto je jučer na sjednici Nadzornog odbora Petrokemije d.d. Naime, trend kretanja cijena i ponude i potražnje na globalnom tržištu mineralnih gnojiva nije se bitno promijenio u odnosu na 2015. godinu, osim što je još jače izražen pad cijena uree.
Glavni izvozni proizvod Petrokemije d.d. – dušično gnojivo urea, ostvario je na svjetskom tržištu u 2015. pad prosječne cijene od 14 posto, dok je dodatni pad cijene od 24 posto ostvaren na razini prva tri mjeseca 2016. godine. Sve to upućuje na oprez u predviđanju financijskih rezultata u 2016.

Dokumenti za preuzimanjePovratak