Korporativne vijesti

DIVLJANJE CIJENA SIROVINA NA SVJETSKOM TRŽIŠTU

Petrokemija d. d. ugovorila je isporuku sirovina za proizvodnju mineralnih gnojiva za treće tromjesečje 2008. godine, no njihove cijene na svjetskom tržištu nastavljaju neviđeni rast koji se više ne mjeri u postocima, nego množenjem koeficijentima od 3 do 11 puta. Takav rast cijena sirovina nije zabilježen u 40 godina proizvodnje mineralnih gnojiva u Kutini, i u našim ulaznim troškovima on poprima obilježje hiperinflacije. U isto vrijeme nalazimo se i pred potpisivanjem ugovora za plin s Inom, čiju će cijenu svaka tri mjeseca određivati formula za izračun. Poznato je da prirodni plin formira cijenu na bazi kretanja svjetskih cijena lož ulja, koje se također u snažnom rastu. Ako tome dodamo i povećanje cijene električne energije od strane HEP – a, iz svega toga nužno proizlazi i povećanje cijena naših proizvoda. Petrokemija d. d. je do te mjere potpuno otvorena udarima svjetskog tržišta da samo kratkoročno može odolijevati pritisku rasta cijena ulaznih sirovina na teret rezervi u Društvu. Uvažavajući svu složenost problema prisiljeni smo ekonomskom logikom, a imamo i zakonsku obvezu, voditi Društvo bez gubitaka, kako bi osigurali opstojnost i novi razvoj tvrtke kroz neophodna ulaganja u ekologiju i modernizaciju. Budući da trend rasta cijena sirovina prati i rast cijena mineralnih gnojiva na svjetskom i regionalnom tržištu, upravo je to bio osnovni kriterij kojim smo se vodili pri definiranju razine cijena u trećem tromjesečju 2008. godine, iako bi s osnova povećanja troškova osnovnih sirovina i materijala taj rast trebao biti i veći. Prodajne cijene mineralnih gnojiva prisiljeni smo na domaćem tržištu povećati u prosjeku za 39, 8 posto, i to: Ureu 15 posto, KAN 12 posto i NPK prosječno 48 posto. Naglašavamo kako će i s ovim povećanjem cijene naših mineralnih gnojiva u Hrvatskoj još uvijek biti bitno niže od cijena na regionalnom tržištu.     

Dokumenti za preuzimanjePovratak