Korporativne vijesti

Informacija o završenom Javnom pozivu

Nastavno na javno objavljeni Poziv na iskazivanje indikativnog interesa za upisom novih redovnih dionica društva Petrokemija d.d. Društvo je do roka iskazanog u Pozivu, 23. listopada 2015. g. u 14,00 sati, zaprimilo izjave o namjeri upisa novih redovnih dionica od zainteresiranih ponuđača. Izjave o namjeri upisa novih redovnih dionica će nakon obrade biti prezentirane Nadzornom odboru Društva, a o daljnjim koracima izvijestit ćemo javnost.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak