Korporativne vijesti

POSKUPLJENJE MINERALNIH GNOJIVA UBLAŽENO

Uprava Petrokemije d. d. na današnjoj sjednici razmatrala je prigovore na račun povećanja cijena svojih proizvoda i ostaje pri priopćenju od 15. travnja 2008. godine, u smislu potrebe povećanja i razloga povećanja cijena mineralnih gnojiva. Uprava posebno naglašava da cijene osnovnih sirovina na svjetskom tržištu i dalje divljaju. Cijena sumpora je danas 6 puta veća, klorida 1, 5, a cijena fosfata čak 6, 5 puta veća u odnosu na kraj prošle godine. Unatoč takvim cijenama, ovih sirovina nema dovoljno na svjetskom tržištu. No, intervenciju Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Petrokemija je uvažila i ublažila povećanje cijena koje će sada u prosjeku iznositi 18 posto, u odnosu na objavljenih 23, 9 posto. Kako Petrokemija ni s najavljenim povećanjem cijena nije mogla pokriti povećanje ulaznih troškova sirovina, s ovim ublažavanjem cijena te će se štete još povećati. Naglašavamo da Petrokemija ne može biti uzrok inflacije u Hrvatskoj budući da svjetsko tržište generira enormno povećanje cijena sirovina, a isto tako i povećanje cijena poljoprivrednih proizvoda, istaknula je danas Uprava naše tvrtke.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak