Korporativne vijesti

Polugodišnji rezultati poslovanja

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. razmotrio je jučer rezultate poslovanja za prvih šest mjeseci 2015. godine. U tom je razdoblju tvrtka ostvarila ukupne prihode od 1.306,9 milijuna kuna i ukupne rashode od 1.316,2 milijuna kuna te je iskazala pozitivan EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) rezultat u iznosu od 62,9 milijuna kuna, uz gubitak u poslovanju od 9,3 milijuna kuna ili 0,7 % od ukupnih prihoda.
U odnosu na isto razdoblje prethodne godine gubitak je smanjen za 216,5 milijuna kuna, a u odnosu na prvo tromjesečje 2015. godine kada je ostvaren gubitak od 15,9 milijuna kuna, u drugom tromjesečju je ostvarena dobit od 6,6 milijuna kuna (po prvi puta od trećeg tromjesečja 2011.). Ovi podaci ukazuju na postupno poboljšanje tržišne pozicije i uravnoteženje ulazno izlaznih cijena, koje se djelomično može tumačiti i kao sezonska pojava.
Treba istaknuti da je po prvi put od 2011. godine na razini polugodišta iskazana dobit iz poslovnih aktivnosti od 16,2 milijuna kuna, a gubitak je nastao u segmentu financijskih odnosa, zbog visokih kamata na kratkoročni dug i tečajnih razlika uzrokovanih rastom tečaja USD. 
Trend kretanja cijena i ponude i potražnje na globalnom tržištu mineralnih gnojiva nije se bitno promijenio u odnosu na 2014. godinu, osim što je još jače izražen pad cijena Uree. U vrlo ograničenim uvjetima Petrokemija d.d. je poduzela mjere snižavanja troškova proizvodnje koje bi trebale u 2015. godini učvrstiti trend smanjivanja gubitka u odnosu na prethodne godine. Glavninu dispariteta u ostvarenju prihoda i rashoda generira još uvijek niska cijena gnojiva na svjetskom i regionalnom tržištu koja je, uz male oscilacije, na vrlo niskoj razini od lipnja 2013. godine. Glavni izvozni proizvod Petrokemije d.d. – dušično gnojivo Urea, ostvario je na svjetskom tržištu u prvih šest mjeseci 2015. godine dodatni pad cijene od 10%, što upućuje na oprez u predviđanju financijskih rezultata u nastavku godine.
Visoki rast tečaja USD prema domaćoj valuti (u prosjeku 23% viši od istog razdoblja 2014. godine), neposredno utječe na rast troškova plina i drugih osnovnih sirovina. Dio tog porasta, približno jedna trećina, neutralizira se rastom prihoda u izvozu, ali svakako ne u cijelosti. Posebno se negativan učinak očekuje na domaćem tržištu i regiji, gdje se prodaja vrši u kunama i EUR-u, a prostor za podizanje cijena je limitiran konkurencijom. Procijenjeni negativni učinak rasta tečaja USD na poslovni rezultat Petrokemije d.d. u prvom polugodištu 2015. g. bio je oko 105 milijuna kuna. 
Učinkovito upravljanje rizikom rasta cijene plina (ugovorena cijena u USD, iako se kupuje na domaćem tržištu) i rizikom promjene tečaja USD u nabavi drugih uvoznih sirovina, ograničeno je nedostatkom vlastitih obrtnih sredstava i izostankom potpore financijskih institucija u financiranju obrtnog kapitala.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak