Korporativne vijesti

Ugovaranje plina za sljedeću plinsku godinu

Petrokemija d.d. zaključila je, temeljem provedenog međunarodnog natječaja, nove ugovore za opskrbu prirodnim plinom u plinskoj godini 2015/2016. Ugovori su zaključeni s INA - om d.d. Zagreb i Prvim plinarskim društvom d.o.o. Vukovar kao najpovoljnijim dobavljačima po natječaju.
Također su s dobavljačima INA d.d. i PPD d.o.o. postignuti sporazumi o otplati duga za isporučeni plin kao i revidirani uvjeti isporuke plina od veljače do rujna 2015. godine.
Petrokemija d.d. je zaključenjem ovih ugovora i sporazuma osigurala dovoljne količine plina za stabilnu planiranu proizvodnju tijekom plinske godine 2015/2016. kao i uspješno provođenje zadanih ciljeva vezano uz prirodni plin iz Revidiranog programa restrukturiranja i financijske konsolidacije 2015. - 2019. godina, a sukladno Strategiji nabavke prirodnog plina koja je sastavni dio Programa. Postignutim uvjetima isporuke plina ostvaren je jedan od preduvjeta za daljnje restrukturiranje i financijsku konsolidaciju Društva.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak