Korporativne vijesti

Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za Petrokemiju d.d.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je 10. srpnja 2015.g. povodom zahtjeva operatera Petrokemija d.d. tvornica gnojiva Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za 14 pogona postojećeg postrojenja za proizvodnju gnojiva Petrokemija d.d. na lokaciji Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina operatera Petrokemija d.d. (pogon za proizvodnju amonijaka (Amonijak 2), pogone za proizvodnju dušičnih kiselina DUKI-1 i DUKI-2, proizvodnju sumporne kiseline (SUKI), proizvodnju fosforne kiseline (FOKI), proizvodnju uree (Urea-2), proizvodnju KAN-1, proizvodnju AN/KAN-2, proizvodnju NPK-1, proizvodnju MAP/NPK-2, Energetskog postrojenja (Energana, DEE), pogon za pripremu, obradu i distribuciju voda (PODV-1,2) i proizvodnju glina i tekućih gnojiva (PGTG)).
Sastavni dio Rješenja su Knjige objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i 21 Tehničko-tehnološko rješenje za 14 pogona postojećeg postrojenja za proizvodnju gnojiva.   Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša izdano je na rok od pet godina.
Cjelovito rješenje objavljeno je na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode:
http://www.mzoip.hr/doc/10072015_-_petrokemija_dd_tvornica_gnojiva_kutina_.pdf
Ishođenjem Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša ostvaren je neophodan uvjet za dobivanje svih potrebnih dozvola koje se odnose na tehničko - tehnološke uvjete rada proizvodnih pogona Petrokemije d.d. u narednih pet godina.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak