Korporativne vijesti

Održana Glavna skupština

Danas je održana Glavna skupština Petrokemije d.d., na kojoj su prihvaćena godišnja financijska izvješća za 2014. godinu i izvješće Uprave o stanju Društva. «Za Petrokemiju d.d. koja se nalazi u višegodišnjem procesu restrukturiranja i prilagodbe tržišnom okruženju prethodna godina bila je izuzetno dinamična i izazovna. Nova Uprava izradila je revidirani Program restrukturiranja i financijske konsolidacije, kao i Strategiju nabavke prirodnog plina, i ta dva ključna dokumenta doprinijela su da se krajem godine pokažu prvi znakovi oporavka u poslovanju», istaknuo je Nenad Zečević, predsjednik Uprave tvrtke.
Dodao je kako je taj trend nastavljen i u prvom kvartalu 2015., što dokazuje da su loša vremena iza nas i da Petrokemija ima budućnost. «Niža cijena prirodnog plina i racionalizacija troškova, uz promjenu proizvodnog asortimana i koncentriranje prodaje u regiji, glavni su ključevi za približavanje pozitivnoj EBITDA u 2015. godini», zaključio je Zečević. Na Glavnoj skupštini donesene su Odluka o pokriću gubitaka Društva, Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave, Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora, Odluka o imenovanju revizora za 2015. godinu i Odluka o izmjenama Statuta Petrokemije d.d.

Dokumenti za preuzimanjePovratak