Korporativne vijesti

Rezultati poslovanja u prva tri mjeseca

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. razmotrio je danas rezultate poslovanja u prva tri mjeseca 2015. godine. U tom je razdoblju tvrtka ostvarila ukupne prihode od 699,8 milijuna kuna i ukupne rashode od 715,7 milijuna kuna, te iskazala pozitivan EBITDA (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) rezultat u iznosu od 27,2 milijuna kuna, uz gubitak u poslovanju od 15,9 milijuna kuna ili 2,3 posto od ukupnih prihoda. Pri tome treba istaknuti da je po prvi puta od 2011. iskazana dobit iz poslovnih odnosa od 3,9 milijuna kuna, a gubitak je nastao zbog visokih troškova kamata na kratkoročni dug i tečajnih razlika uzrokovanih rastom tečaja USD.
Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi veći su za 17,4 posto u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, dok su ukupni rashodi veći za 9 posto. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine gubitak je smanjen za 44,7 milijuna kuna, a u odnosu na zadnje tromjesečje 2014. za 58 milijuna kuna. Budući da se trend kretanja cijena i ponude i potražnje na globalnom tržištu mineralnih gnojiva nije bitno promijenio u odnosu na 2014. godinu, osim što je još jače izražen pad cijena Uree, Petrokemija d.d. pokušala je odgovoriti na ove izazove snižavanjem troškova i konsolidacijom prodaje, pri čemu je ostvaren pozitivan pomak u stabilizaciji poslovanja unatoč kontinuiranom procesu restrukturiranja društva.
U vrlo ograničenim uvjetima tvrtka je poduzela mjere snižavanja troškova proizvodnje (niža nabavna cijena plina u USD, racionalizacija troškova radne snage, uspješno uvođenje novog proizvoda u obliku granuliranog amonijevog - sulfata PETROKEMIJas i druge) koje bi trebale u 2015. učvrstiti trend smanjivanja gubitka u odnosu na prethodne godine. Glavninu dispariteta u ostvarenju prihoda i rashoda generira još uvijek izuzetno visoka cijena prirodnog plina te niska cijena mineralnih gnojiva na svjetskom i regionalnom tržištu, što upućuje na oprez u predviđanju financijskih rezultata u nastavku godine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak