Korporativne vijesti

Novi proizvod Petrokemije d.d.

Petrokemija d.d. ovih je dana uspješno proizvela probne količine novog proizvoda  granuliranog amonijevog - sulfata, što je jedan od temelja revidiranog Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije 2015. - 2019.  koji je predstavila nova Uprava tvrtke.
Granulirani amonijev - sulfat pogodan je za sve poljoprivredne kulture, a posebno za one koje imaju veće zahtjeve za sumporom kao što su uljana repica, krumpir, duhan, vinova loza i druge.
Primjenjuje se u obliku granula izravno na tlo ili otopljen u vodi kroz sustave za navodnjavanje, u osnovnoj gnojidbi kasno u jesen, predsjetveno i u prihrani. Granulirani amonijev - sulfat Petrokemije d.d. u prodaji će se naći od travnja 2015. godine i već sada na tržištu vlada veliko zanimanje za ovaj novi proizvod naše tvrtke.
Uspješnom probnom proizvodnjom granuliranog amonijevog - sulfata po vlastitoj tehnologiji, započelo je izvršavanje jednog od zadataka predviđenih Revizijom programa restrukturiranja u dijelu promjene asortimana proizvoda i aktiviranja proizvodnih postrojenja koja su do sada bila u zastoju.

Dokumenti za preuzimanjePovratak