Korporativne vijesti

Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar povećanja temeljnog kapitala

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Zakona o trgovačkim društvima i Pravilima Zagrebačke burze, obavještavamo da je Trgovački sud u Zagrebu, temeljem Rješenja istoga suda pod poslovnim brojem Tt-15/2969-2 od 18. veljače 2015. godine, objavio upis odluke o povećanju temeljnog kapitala, provedbu povećanja temeljnog kapitala te promjene odredbi Statuta subjekta upisanog pod tvrtkom/nazivom PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva, sa sjedištem u Kutini, Aleja Vukovar 4, u registarski uložak s MBS 080004355.
Statut: Na temelju odluke Glavne skupštine od 20. svibnja 2014. godine izmijenjene su odredbe Statuta Društva i to članak 7. stavak 1. i 2. (temeljni kapital). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta Petrokemije, d.d. kojega je utvrdio Nadzorni odbor Društva dostavljen je Trgovačkom sudu u zbirku isprava uz prijavu upisa promjena odredaba Statuta. Promjene temeljnog kapitala:
Na temelju Odluke Glavne skupštine društva od 20. svibnja 2014. godine, provedeno je povećanje temeljnog kapitala upisom novih dionica tako da je upisani temeljni kapital u iznosu od 133.093.410,00 kuna povećan za iznos od 253.041.990,00 kuna na iznos od 386.135.400,00 kuna. Nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala upisom novih dionica pojedinačna nominalna vrijednost dionice iznosi 30,00 kuna. Uprava društva provela je povećanje temeljnog kapitala.

Dokumenti za preuzimanjePovratak