Korporativne vijesti

Povećanje temeljnog kapitala

Društvo PETROKEMIJA, d.d. („Društvo“) ovim putem obavještava javnost da su ulagatelji u utvrđenim rokovima za upis i uplatu novih dionica Društva u I., II. i III. krugu ukupno upisali i uplatili 8.434.733 novih dionica Društva, čime je sukladno Odluci glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta od 20. svibnja 2014. („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“), ispunjen uvjet da se izdanje novih dionica smatra uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 8.333.333 novih dionica. Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, utvrdila točan broj novih dionica Društva tako da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem 8.434.733 novih nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30,00 kuna, po cijeni koja odgovara nominalnom iznosu dionica Društva te je utvrdila točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva tako da se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 133.093.410,00 kuna za iznos od 253.041.990,00 kuna na iznos od 386.135.400,00 kuna. Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljni kapital Društva iznosit će 386.135.400,00 kuna i bit će podijeljen na 12.871.180 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30,00 kuna.

Dokumenti za preuzimanjePovratak