Korporativne vijesti

NPK 20-10-10

U godini koja je pred nama naša tvrtka za predsjetvenu i startnu gnojidbu preporučuje kompleksno gnojivo srednje koncentracije hranjiva NPK 20–10–10 koje sadrži 50 % dušika u amonijskom i 50 % u nitratnom obliku. Fosfor je citratno topiv, a kalij je u obliku klorida. «NPK 20-10-10 je izvanredna formulacija za predsjetvenu i startnu gnojidbu u rano proljeće, a također se može primijeniti i u prihrani. Zbog podjednakog odnosa hranjiva idealna je za primjenu u predsjetvenoj i startnoj gnojidbi proljetnih kultura kojima na taj način omogućujemo da u ranoj fazi razvoja u neposrednoj blizini dobiju dovoljnu količinu pristupačnih hranjiva čime se ubrzava rast biljaka u samom početku vegetacije»,  ističe dipl. ing. Mirela Trdenić, voditeljica Primjene u Petrokemiji d.d. i specijalistica za primjenu gnojiva. Formulacija je namijenjena za gnojidbu travnjaka, povrća, ratarskih kultura, cvijeća, živica i ukrasnog grmlja, a prikladna je i za prihranu žitarica i travnjaka u rano proljeće ukoliko je iz bilo kojeg razloga preskočena osnovna gnojidba ili je u osnovnoj gnojidbi korišteno premalo hranjiva. Više informacija o primjeni NPK 20–10–10 možete dobiti na naš besplatni telefon 0800 647 6470800 647 647 ili na e – mail adresi primjena@petrokemija.hr. Pozivamo Vas da iskoristite ove sunčane dane koje nam najavljuju i da se na vrijeme opskrbite s NPK 20–10-10 kako bi spremno dočekali predsjetvenu gnojidbu.

Dokumenti za preuzimanjePovratak