Korporativne vijesti

Suradnja sa školom u Karlovcu

Naša tvrtka s Prirodoslovnom školom Karlovac surađuje već četvrtu godinu na postavljanju demonstracijskih pokusa koji posebno koriste maturantima kao temelj za pisanje maturalnih radova. Gnojidbene pokuse do sada smo imali na špinatu i luku, a od iduće godine će dvije učenice prvih razreda krenuti s pokusima na krastavcima i tikvicama. Predavanje na temu primjene mineralnih gnojiva učenicima prvog i drugog razreda poljoprivrednog smjera održala je naša specijalistica za primjenu gnojiva Ruža Vukadin. U sklopu nastavnog sata Repromaterijali u poljoprivredi ona je učenicima istaknula važnost pravilnog vremena i načina korištenja mineralnih gnojiva.
Učenici David Batelja i Sebastijan Džafer predstavili su ovogodišnje prinose luka sorte Holandski žuti, uz opis svih agrotehničkih zahvata provedenih prije sadnje i tijekom vegetacije. U sastavljanju i pripremi prezentacije pomagala im je Daria Povrženić, koja je prošle godine također radila na pokusu.
Cilj ovih aktivnosti je da pomognemo učenicima da kroz praktični rad vide koje su prednosti primjene mineralnih gnojiva, a oni pozitivno reagiraju na takve radionice, predavanja i pokuse jer im je kroz praksu lakše shvatiti teoriju. U pokusu su korištene tri različite varijante gnojidbe prilagođene stanju tla. Za kontrolu je korištena varijanta bez primjene gnojiva. Rezultati pokazuju da je najbolja gnojidbena varijanta dala 50 posto veći prinos od negnojene varijante, a isto tako da nepovoljne vremenske prilike nisu utjecale na smanjenje prinosa.    

Dokumenti za preuzimanjePovratak