Korporativne vijesti

Gnojidbeni pokus na ukrasnom bilju

U suradnji sa Srednjom školom Arboretum Opeka iz Marčana postavili smo gnojidbeni pokus na ukrasnom bilju, Tuji Smaragd i Tuji Berckman. Pokus je postavljen u rasadniku škole na tujama u loncu i tujama na otvorenom, a cilj nam je bio vidjeti utjecaj primjene folijarnih gnojiva na boju i visinu biljaka. Sve biljke u loncima pokazale su veliku razliku u boji i u visini između varijanti koje su tretirane tekućim mineralnim gnojivima Fertina C i Fertina Fe i varijante kod koje nisu primjenjivana mineralna gnojiva. Razlika je bila manje vidljiva na tujama koje su bile zasađene na otvorenom, djelom zbog dugog kišnog vremena i visoke vlažnosti tla, a djelom zbog bolesti koja ih je uhvatila. Profesorica Jasna Kozjak, koja je zajedno s učenicima vodila pokus, prezentirala je u kojim vremenskim intervalima je primjenjivana Fertina, na koji način i koliko dugo. Ruža Vukadin, specijalistica za primjenu gnojiva u našoj tvrtki, učenike je upoznala s rezultatima kemijske analize tla te ulogom pojedinih hranjiva iz mineralnih gnojiva u rastu i razvoju biljaka, kao i ulozi makro i mikroelemenata na boju, koja je vrlo bitno svojstvo kod ukrasnog bilja. Predstavljanju rezultata pokusa prisustvovalo je četrdesetak učenika ove škole koji slušaju predmet Repromaterijal u poljoprivredi.

Dokumenti za preuzimanjePovratak