Korporativne vijesti

Obavijest javnosti o rezultatu upisa novih dionica u I. krugu u postupku povećanja temeljnog kapitala društva Petrokemija, d.d.

PETROKEMIJA, d.d. ovim putem obavještava javnost da su, pod uvjetima i na način kako je određeno Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta od 20.05.2014. i javno objavljenom pozivu postojećim dioničarima na upis najviše 16.666.666 novih redovnih dionica u prvom krugu od 07.07.2014., u razdoblju upisa i uplate novih dionica u prvom krugu, koje je trajalo od 07.07.2014., od 12:00 sati, do 21.07.2014. do 12:00 sati, postojeći dioničari koji su imali evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. na dan objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama, ukupno upisali i uplatili 434.733 dionica.
Odluku o provođenju drugog kruga povećanja temeljnog kapitala donijet će Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora do 29.07.2014.

Dokumenti za preuzimanjePovratak