Korporativne vijesti

Poziv na upis dionica

Petrokemija d.d. danas je objavila javno objavljeni poziv postojećim dioničarima na upis najviše 16.666.666 novih redovnih dionica društva Petrokemija d.d. Sve detalje možete pronaći na našoj internetskoj stranici pod objavama za investitore. Na istom mjestu objavljena je i prezentacija za investitore.

Dokumenti za preuzimanjePovratak