Korporativne vijesti

Rezultati poslovanja u prvom kvartalu

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. na svojoj je jučerašnjoj sjednici razmotrio rezultate poslovanja za prva tri mjeseca 2014. godine. Tvrtka je u tom razdoblju ostvarila ukupne prihode od 595,8 milijuna kuna, ukupne rashode od 656,5 milijuna kuna, te iskazala gubitak u poslovanju od 60,6 milijuna kuna ili 10,2 posto od ukupnih prihoda. Na tromjesečnoj razini ukupni prihodi manji su u odnosu na isto razdoblje 2013. za 0,3 posto, dok su ukupni rashodi veći za 0,6 posto.
Izvještajno razdoblje karakterizira neravnoteža između nabavnih cijena sirovina i prodajnih cijena mineralnih gnojiva. Trend kretanja cijena i ponude i potražnje na globalnom tržištu mineralnih gnojiva nije se bitno promijenio u odnosu na drugo polugodište 2013. godine. Glavninu dispariteta u kretanju prihoda i rashoda generira niska potražnja na svjetskom i regionalnom tržištu i s tim povezana niska cijena gnojiva. Drugi ključni uzrok gubitka u prvom tromjesečju 2014. je još uvijek visoka cijena plina, i ona ostaje strateški element definiranja poslovanja u idućem razdoblju.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak