Korporativne vijesti

Održana sjednica Nadzornog odbora i objavljen Poziv za Glavnu skupštinu

Petrokemija, d.d. sukladno Zakonu o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze objavljuje slijedeće priopćenje: Nadzorni odbor Petrokemije d.d. na sjednici održanoj 9. travnja 2014. godine dao je suglasnost na revidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31.12.2013.g. s izvještajem neovisnog revizora. Nadzorni odbor je također prihvatio izvješće o stanju društva, Izvješće Nadzornog odbora te je dao suglasnost na prijedlog za izbor revizora za 2014. godinu. Uprava i Nadzorni odbor usuglasili su prijedlog o pokriću gubitka za 2013. godinu. Revidirana financijska izvješća biti će danas objavljena na Internet stranicama društva, Zagrebačke burze te dostavljena Hini i u SRPI pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Nadzorni odbor je dao suglasnost na Program restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. 2014.-2018.g. te vezano uz to i na prijedloge odluka o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala koji se upućuju Glavnoj skupštini društva.
U skladu s donesenim odlukama Petrokemija d.d. saziva Glavnu skupštinu društva. Nakon proteka postupka izbora strateškog partnera koji nije rezultirao promjenom vlasničke strukture, odnosno izborom strateškog partnera, Petrokemija d.d. započinje ubrzano restrukturiranje u suradnji sa sadašnjim vlasnicima - državom i mirovinskim fondovima. Glavne pretpostavke za realizaciju ciljeva su konkurentna cijena prirodnog plina, niži troškovi poslovanja i dostupna financijska sredstva.
Program restrukturiranja i financijske konsolidacije se temelji na cjelovitom skupu aktivnosti koje se predviđa poduzeti u slijedećim godinama kako bi se Društvo osposobilo za uspješno poslovanje. Ukoliko se mjere ne ostvaruju u cijelosti ili se neki dijelovi ne provode, potencijalno dolazi do urušavanja cjeline projekta, odnosno njegovih učinaka.
1. Uprava treba provesti operativno restrukturiranje s ciljem realizacije ušteda iz poslovanja od 626 mln kuna
2. Uprava sa svojim financijskim partnerima treba provesti financijsku konsolidaciju u iznosu od 740 mln kuna za potrebe financiranja radnog kapitala, otpremnina programa zbrinjavanja, investicija te reprograma kredita
3. Sindikati, Glavno radničko vijeće i Udruga hrvatskih branitelja Petrokemije trebaju aktivno podržati provedbu programa
4. Vlasnici trebaju odobriti dokapitalizaciju u iznosu od 400 mln kuna u prvom koraku 2014.g. i 400 mln kuna u drugom koraku 2016.g.
Restrukturiranje i financijska konsolidacija su nužni da bi se osigurala dugoročna opstojnost tvrtke, a obuhvatit će ključne elemente poslovanja – srednjoročno rješenje snabdijevanja plinom po konkurentnim tržišnim uvjetima, modernizaciju postrojenja i logistike te organizacijske promjene u procesima unutar tvrtke u cilju smanjenja operativnih troškova poslovanja.
Na taj način Petrokemija bi odgovorila izazovima s kojima se susreće u užoj i široj tržišnoj okolini. Procjena je Uprave društva da, unatoč sadašnjem teškom stanju, Petrokemija posjeduje brojne potencijale koje se u srednjoročnom razdoblju kroz proces restrukturiranja, ulaganja u modernizaciju i cjelovitu financijsku konsolidaciju može staviti u funkciju stabilnog pozitivnog poslovanja u interesu vlasnika, zaposlenika i šire zajednice.

Poziv za Glavnu skupštinu možete vidjeti u objavama za investitore. 

Dokumenti za preuzimanjePovratak