Korporativne vijesti

Zaustavljanje rada Postrojenja Urea

Danas (14.03.2014.) je zbog kvara na regulacijskom ventilu ugljikova dioksida obustavljeno Postrojenje za proizvodnju Uree. Sanacija ventila je u tijeku uslijed čega je moguća pojava povišenih koncentracija amonijaka u zraku. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti  kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže.

Dokumenti za preuzimanjePovratak