Korporativne vijesti

Zaustavljanje rada Postrojenja Urea

Danas (24.02.2014.) u 14 sati Petrokemija d.d. pristupila je zaustavljanju proizvodnje na Postrojenju za proizvodnju Uree zbog povećanih vibracija na turbo setu C 22 112 za kompresiju ugljikova dioksida.
U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak. Iako se ne očekuje prekoračenje graničnih vrijednosti kvaliteta zraka intenzivno će se nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak