Korporativne vijesti

Najava očekivanih rezultata

Obzirom na vrlo nepovoljnu situaciju na tržištu i jače izraženo negativno odstupanje u financijskom rezultatu od prethodnih najava, kao i činjenicu da je u tijeku dubinsko snimanje poslovanja tvrtke od strane potencijalnih investitora – strateških partnera, Uprava Petrokemije d.d. ocijenila je nužnim objaviti privremeni nerevidirani financijski rezultat za četvrto tromjesečje 2013. te razdoblje siječanj – prosinac 2013. godine i prije zakonskog roka. Petrokemija d.d. suočava se s ozbiljnim poremećajima u poslovanju koji su uzrok velikih očekivanih gubitaka. U dužem vremenskom razdoblju Petrokemija posluje s gubitkom – u zadnjih 10 godina samo su tri godine završile s dobiti, što je rezultiralo s kumulativnim negativnim učincima u strukturi imovine i obveza Društva, prije svega u izostanku razvojnih investicija i restrukturiranja u skladu s promjenama na globalnom tržištu.
Nakon iskazanog gubitka za razdoblje siječanj – rujan 2013. u iznosu od 189,4 milijuna kuna, s obzirom na visoke zalihe gotovih proizvoda i nazočan trend pada cijene gnojiva, Uprava Petrokemije d.d. razmatrala je opciju zaustavljanja proizvodnje na određeno vrijeme, ali je analizom ključnih činitelja poslovanja zaključeno da bi gubici u tom slučaju bili još veći, jer bi se uz standardne fiksne troškove pojavili i dodatni troškovi zaustavljanja i ponovnog pokretanja postrojenja, penali za ugovorenu, a nerealiziranu dobavu i transport plina itd.
U četvrtom tromjesečju 2013. godine ostvareni su ukupni prihodi Petrokemije d.d. od 706,2 milijuna kuna, ukupni rashodi od 846,2 milijuna kuna te gubitak prije oporezivanja u iznosu od 140 milijuna kuna. U iskazanom gubitku sadržano je 44,7 milijuna kuna troškova koji su jednokratnog karaktera poput otpremnina, konačnog obračuna ekoloških naknada, vrijednosnih usklađivanja i dr., tako da bi bez tih jednokratnih iznosa gubitak iznosio 95,3 milijuna kuna ili 21,4 posto manje od ostvarenog gubitka u trećem tromjesečju 2013. koji je iznosio 121,3 milijuna kuna. Pri tome je važno istaknuti da je, unatoč značajnom snižavanju prodajnih cijena, zbog krize u domaćoj poljoprivredi u cijelom drugom polugodištu izostala značajnija prodaja gnojiva na hrvatskom tržištu. Četvrto tromjesečje 2013. godine karakterizira trend smanjivanja operativnih troškova, ali i istovremenog izrazitog pada prihoda od prodaje, prije svega pod utjecajem globalnog tržišta.
U razdoblju siječanj – prosinac 2013. privremeni nerevidirani financijski rezultat pokazuje da su ostvareni ukupni prihodi Petrokemije d.d. od 2.565,9 milijuna kuna, ukupni rashodi od 2.895,3 milijuna kuna te gubitak prije oporezivanja u iznosu od 329,4 milijuna kuna.
Zbog visoke razine gubitka uz provođenje programa restrukturiranja Uprava tvrtke pokrenula je cjelovite mjere štednje. Paralelno s tim Uprava je dobila suglasnost Nadzornog odbora za izradu Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije 2014. – 2018. godina, koji bi bio polazna točka definiranja poslovnih odnosa s novim strateškim partnerom u budućnosti ili okvir mjera konsolidacije poslovanja u sadašnjoj vlasničkoj strukturi, ukoliko ne dođe do izbora strateškog partnera. Uprava i Nadzorni odbor tvrtke razmatrat će izvješća na sjednici koja će se održati 13. veljače, a kao što je i ranije najavljeno, cjelovita financijska izvješća i komentar rezultata Petrokemije d.d. i Grupe Petrokemija bit će na propisan način javno objavljeni u petak, 14. veljače 2014. godine, i dostupni na internetskim stranicama Društva www.petrokemija.hr te dostavljeni HANFA – i, u Službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi d.d.

Dokumenti za preuzimanjePovratak