Korporativne vijesti

Predavanja na području grada Kutine

Poljoprivredna savjetodavna služba u suradnji s Gradom Kutina i našom tvrtkom organizira za kutinske poljoprivrednike predavanja koja obrađuju nekoliko aktualnih i važnih tema kao što su Višestruka sukladnost, Program ruralnog razvoja u razdoblju 2014. – 2020., Mitotoksini u stočnoj farmi, Menadžment na mliječnoj farmi i Primjena mineralnih gnojiva u gnojidbi poljoprivrednih kultura. Prvo predavanje održano je jučer u Šartovcu i okupilo je zainteresirane poljoprivrednike iz tog dijela grada.
„Predavanja su bila jako korisna jer su nam rastumačili dio propisa i promjena koje nas očekuju, a i uvijek je dobro poslušati i naučiti nešto novo“, kazao je Siniša Hostić. Predavanje o primjeni mineralnih gnojiva održala je stručna suradnica Primjene u Petrokemiji d.d. dipl.ing. Ruža Vukadin. Sljedeća dva predavanja održat će se 13. ovog mjeseca u Društvenom domu u Međuriću te 20. veljače u prostorijama mjesnog doma u Radićevoj ulici u Kutini, s početkom u 11 sati.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak