Korporativne vijesti

Imenovanje člana Nadzornog odbora

Glavno radničko vijeće Petrokemije d.d. je, sukladno ovlastima iz članka 163. Zakona o radu i sukladno članku 26. Poslovnika o radu, na sjednici održanoj 19.12.2013. donijelo odluku kojom se utvrđuje da je Ivanu Čaru s 19.12.2013. godine prestalo članstvo u Nadzornom odboru tvrtke, u svojstvu imenovanog predstavnika radnika, zbog proteka mandata. Za novog člana Nadzornog odbora Glavno radničko vijeće Petrokemije d.d. imenovalo je Davora Rakića, u svojstvu predstavnika radnika, na mandat od četiri godine.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak