Korporativne vijesti

Suradnja sa školom u Karlovcu

Naša je tvrtka u suradnji s Prirodoslovnom školom Karlovac održala prikaz demonstracijsko gnojidbenog pokusa na špinatu i luku. Postavljanje pokusa, gnojidbu i rezultate učenicima su objasnile Darija Povrženić i Mateja Strahija, učenice 3a razreda, smjer fito – farmaceut. Obje su istaknule kako im je najdraži dio pokusa ipak ova prezentacija kada mogu i ostalim učenicima pokazati što su sve naučile. „Zahvaljujući ovim pokusima puno smo naučili o gnojidbi u praksi“, kazala je Darija, kojoj će pokus poslužiti kao tema za maturalni rad. „Cijeli razred je sudjelovao u pokusu od samog početka, uzimanja uzoraka tla, pa do vaganja plodova i zbog toga nam je puno toga sada jasnije“, zaključila je Mateja.
Učenike je kroz pokuse vodila nastavnica Dijana Jurčević. Predavanje o gnojidbi i mineralnim gnojivima održala je Ruža Vukadin, stručna suradnica Primjene u Petrokemiji d.d., a potporu učenicima došli su dati i predstavnici Savjetodavne službe i Grada Karlovca. Na suradnji kojoj je cilj pomoći školama da svojim učenicima ponude bolju kvalitetu nastave, a nastavnicima mogućnost da prošire i osuvremene svoja znanja, zahvalio je ravnatelj Nenad Klasan.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak