Korporativne vijesti

Izdanje 23. tranše komercijalnih zapisa

Petrokemija d.d. izdala je danas 23. tranšu komercijalnih zapisa nominalnog iznosa 29,78 milijuna kuna (Oznaka: PTKM-M-444A), ročnost 364 dana, a datum dospijeća  je 28. listopada 2014. godine. Navedena tranša će biti uvrštena u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., po odobrenju iste. Agent izdanja i Dealer Programa je Privredna banka Zagreb d.d.
Navedeni komercijalni zapisi predstavljaju izravnu, bezuvjetnu i zadužnicom osiguranu obvezu Petrokemije d.d. Zadužnicom se osigurava glavna novčana tražbina komercijalnog zapisa. Petrokemija d.d. je izdala zadužnicu na ukupan iznos novčane tražbine 23. tranše komercijalnih zapisa te je istu 29. listopada 2013. godine deponirala kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničko društvo.
Neto prihod od izdavanja komercijalnih zapisa koristit će se za refinanciranje dijela 21. tranše komercijalnih zapisa Petrokemije d.d. (Oznaka: PTKM-M-344A) koja dospijeva 31. listopada 2013. godine.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak