Korporativne vijesti

Dan Petrokemije u Srednjoj strukovnoj školi Antuna Horvata u Đakovu

Predstavljanjem rezultata demonstracijskog pokusa na jabukama i povrću naša tvrtka uspješno je završila drugu godinu suradnje sa Srednjom strukovnom školom Antuna Horvata iz Đakova. Dan Petrokemije jučer su, zajedno s učenicima i profesorima te škole, održale stručne suradnice Primjene Sanja Biškup i Mirela Trdenić. «Zahvaljujemo prvenstveno na edukaciji, ali i na materijalnoj pomoći, od kemijske analize tla do mineralnih gnojiva. Pomogli ste učenicima da kroz praksu nauče vrste gnojiva i vrijeme njihove primjene», kazao je Ivan Išasegi, voditelj pokusa na jabukama koji je zajedno sa profesoricama Krunoslavom Papuga i Nikolinom Azinić Rimac učenike pratio kroz svaku fazu pokusa. «Ovo je jako dobar oblik nastave u kojem učenici izvode sve radove, od uzimanja uzoraka za kemijsku analizu tla do berbe i vaganja plodova», dodala je profesorica Rimac.
Da su učenici zainteresirani za ovakav oblik nastave dokazali su maturanti Ivan Bilandžić i Andrija Bošković, koji su izradili maturalni rad na temu «Gnojidbeni pokusi jabuke na školskom gospodarstvu Ivandvor». Oni su pokus pratili od ožujka do rujna 2013. godine na dvije sorte jabuka: Golden rush i Florina, a cilj istraživanja im je bio utvrditi utjecaj najbolje dozacije tri formulacije NPK gnojiva u kombinaciji s dušičnim gnojivima na prinos jabuke. «Zahvaljujući ovom pokusu uvidjeli smo važnost gnojidbe mineralnim gnojivima na rast i razvoj poljoprivrednih kultura. Stekli smo nove radne navike i vještine pod vodstvom našeg mentora Išasegija što je za nas, buduće poljoprivrednike, jako važno i korisno», istaknuli su maturanti Bilandžić i Bošković.
Predstavljanje rezultata pokusa i maturalnog rada osim učenika i mentora pratili su i voditelj pokusnog dobra Ivan Krišto te profesorica Krunoslava Papuga. Petrokemija u sklopu projekta suradnje s hrvatskim srednjim poljoprivrednim školama surađuje s osam škola. Osnovni cilj nam je pomoći tim školama da svojim učenicima ponude bolju kvalitetu nastave te nastavnicima mogućnost da prošire i osuvremene svoja znanja. Demonstracijskim pokusima učenike tj. buduće poljoprivrednike upoznajemo s važnošću pravilne gnojidbe na temelju agrokemijske analize tla i u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom.

Dokumenti za preuzimanjePovratak