Korporativne vijesti

Imenovanje predsjednika i člana Uprave

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. na svojoj je današnjoj sjednici donio odluku kojom se utvrđuje da dana 6. rujna 2013. godine prestaje mandat predsjednika Uprave Petrokemije d.d. Josipa Jagušta i člana Uprave Žarka Rijetkovića.
Nadzorni odbor je imenovao Dragana Marčinka, dipl. ing. iz Samobora, predsjednikom Uprave i Nenada Zečevića, dipl. ing. iz Kutine, članom Uprave Petrokemije d.d. Mandat imenovanim članovima Uprave počinje teći dana 7. rujna 2013. i traje do 6. rujna 2017. godine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak