Korporativne vijesti

Završena dokapitalizacija tvrtke

Društvo Petrokemija d.d. obavještava javnost da je, temeljem odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu, Uprava društva, po okončanju prikupljanja ponuda za upis i uplatu novih dionica u postupku ponude novih dionica dioničarima Društva u prvom i drugom krugu, na svojoj sjednici od 9. kolovoza 2013., uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdila unutar ponuđenog raspona cijene od 170 do 228 kuna za jednu novu dionicu, jedinstvenu konačnu cijenu jedne nove dionice u iznosu od 170 kuna («Konačna cijena»).
Sukladno utvrđenoj Konačnoj cijeni, Društvo obavještava javnost da su postojeći dioničari Društva, koji su imali pravo upisa dionica u I. i II. krugu, ukupno upisali i platili 1.095.330 novih dionica, čime je sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, ispunjen uvjet da se izdanje novih dionica smatra uspješno izvršenim. Obzirom da je dosegnut prag uspješnosti i obzirom da je u I. i II. krugu valjano upisano i uplaćeno 1.095.330 novih dionica, tj. 99,34 posto od ukupno maksimalno ponuđenog broja novih dionica, Uprava društva ocijenila je da nije ekonomski isplativo provoditi III. krug, te je uz suglasnost NO odustala od provođenja III. kruga. Nadalje, Uprava Društva je, uz suglasnost NO, temeljem Odluke o točnom iznosu povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih dionica, utvrdila da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem 1.095.330 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 170 kuna, te da se nove dionice izdaju po Konačnoj cijeni koja odgovara nominalnom iznosu dionica Društva. Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 567.989.890 kuna za iznos od 186.206.100 kuna na iznos od 754.195.990 kuna i bit će podijeljen na 4.436.447 dionica na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 170 kuna. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen. U strukturi ulagatelja u nove dionice Društva sudjelovali su obvezni mirovinski fondovi s 55,3 posto, dobrovoljni mirovinski fondovi s 5,8 posto, AUDIO s 23,1 posto, inozemni ulagatelji s 3,1 posto, otvoreni investicijski fondovi s 2,5 posto i ostali s 10,2 posto.

Dokumenti za preuzimanjePovratak