Korporativne vijesti

Dani Petrokemije

U sklopu demonstracijsko – gnojidbenih pokusa koje naša tvrtka postavlja širom Hrvatske organiziraju se Dani Petrokemije na kojima djelatnice Primjene demonstriraju različite načine gnojidbe značajnijih poljoprivrednih kultura.
Dan Petrokemije održan je tako na OPG – u Vlade Vrbickog u Velikim Zdencima. Stručna suradnica Primjene Mirela Trdenić demonstrirala je način gnojidbe krumpira kroz tri gnojidbene varijante u kojima su korištene formulacije: NPK7-20-30, NPK 5-15-30, NPK 7-14-21 S, NPK 15-15-15, kalijeva sol te u prihrani KAN. „Obilaskom polja krumpira vizualno je bila vidljiva razlika u razvoju cime između gnojenih varijanti i negnojene varijante. „Vađenje gomolja predviđa se za listopad stoga nismo obavili vaganje prinosa već smo od svake varijante samo od tri cime vadili gomolje kao pokazne uzorke na kojima se također pokazala razlika između gnojenih i negnojenih varijanti u broju gomolja.“, istaknula je Trdenić.
Demonstracija gnojidbe graha održana je na OPG – u Dubravka Baule u Podravskim Sesvetama. „Prije negoli smo odredili koje formulacije i u kojoj količini ćemo primijeniti, uzeli smo uzorke tla za potrebe izrade kemijske analize tla, kako bismo saznali sadržaj hranjivih tvari u tlu. Preporučljivo je dati zemlju na kemijsku analizu, kako se ne bi gnojilo napamet, ni previše ni premalo, jer nedovoljna gnojidba rezultirat će niskim prinosom i lošom kvalitetom, a preobilna i neizbalansirana gnojidba može negativno utjecati na razvoj samih biljaka, a i na zagađenje okoliša. Ne mora se svake godine raditi analiza tla već ju je dovoljno obaviti svake treće godine.“, kazala je Mirela Trdenić okupljenim poljoprivrednicima na Danu Petrokemije i zaključila kako je najveći prinos dobiven je na varijanti koja je uključivala našu gnojidbenu preporuku i gdje je primijenjeno sulfatno gnojivo NPK 7-14-21 S, kalijeva sol, KAN te tekuće mineralno gnojivo Fertina P za povrće.
Predstavljanje rezultata demonstracijsko – gnojidbenog pokusa održano je i na OPG - u Rudolfa Puškarića u Rečici gdje je gnojidbu ječma okupljenim ratarima i stočarima prezentirala stručna suradnica Primjene Sanja Biškup.
U suradnji s OPG -om Mirka Špoljara u Starom Štefanju, prezentaciju načina gnojidbe kukuruza održala je stručna suradnica Primjene Ruža Vukadin. Prisutni poljoprivredni proizvođači i kolege iz Poljoprivredne savjetodavne službe komentirali su uočljivu razliku između negnojene i gnojenih varijanti,a  budući da se tamo radi o izrazito kiselom tlu, tema je bila i kalcizacija.

Dokumenti za preuzimanjePovratak