Korporativne vijesti

UZ JUBILEJ ČAĐE VIŠE OD PLANA

Na današnji dan prije 40 godina puštena su u rad tada najmodernija postrojenja za proizvodnju čađe godišnjeg kapaciteta 12.000 tona. U sastavu su Petrokemije i u  četiri desetljeća proizvedeno je 800.000 tona čađe. Ratne godine smanjile su primjerice 1992. proizvodnju na 13.480 tona, ali to je vrijeme ponosa u afirmaciji vlastitog znanja u izgradnji čađare u Iranu. Ove godine  u prvom polugodištu proizvedeno je 12,5 tisuća tona čađe, što je više od plana, a očekuje se kako će i 2006. godina imati veću proizvodnju od planirane.  Zbog zahtjeva tržišta i kolovoz će biti u znaku proizvodnje, a ne u remontu.

Dokumenti za preuzimanjePovratak