Korporativne vijesti

Održana Glavna skupština

Jučer je održana Glavna skupština Petrokemije d.d. koja je dala razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora za vođenje poslovanja 2012. godine. Donesene su i odluke o pokriću gubitaka, imenovanju revizora za 2013. godinu te o promjeni predmeta poslovanja Društva. Nakon odluke o smanjivanju temeljnog kapitala Društva donesena je i Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Skupština je temeljem protuprijedloga Agencije za upravljanje državnom imovinom odobrila svakom stjecatelju da može steći novoizdane dionice Društva s pravom glasa, bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje. Glavna skupština opozvala je Ivana Nekvapila iz Nadzornog odbora naše tvrtke te za novog člana izabrala dr. sc. Tomislava Radoša.

Dokumenti za preuzimanjePovratak