Korporativne vijesti

Imenovani novi članovi Uprave

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. na jučerašnjoj je sjednici donio odluku kojom se utvrđuje da dana 14. veljače 2013. prestaje mandat članovima Uprave tvrtke, i to Tomislavu Seletkoviću, Antoniji Perošević – Galović i Nenadu Marinoviću.Nadzorni odbor je imenovao tri nova člana Uprave Petrokemije d.d., a to su Karlo Došen, dipl. oec. iz Zagreba, Krešimir Kvaternik, MBA iz Zagreba i Žarko Rijetković, dipl. ing. iz Novske. Mandat imenovanim članovima Uprave počinje teći dana 15. veljače 2013. i traje do 14. veljače 2017. godine.

Dokumenti za preuzimanjePovratak