Korporativne vijesti

REMONT POSTROJENJA

U sklopu aktivnosti priprema za redoviti remont postrojenja za proizvodnju gnojiva Petrokemija će od 30. prosinca 2012. do 3. siječnja 2013. pristupiti obustavi rada svih proizvodnih pogona. Trajanje remonta predviđa se do 31. siječnja 2013., kada bi uslijedio ponovni start postrojenja Proizvodnje gnojiva.

U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti može se očekivati uobičajena neizbježna pojava povećane buke i povremeno, kratkotrajno povećanje onečišćujućih tvari u zrak. Iako se ne očekuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti kakvoća zraka će se intenzivno nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak