Korporativne vijesti

REGULACIJA PROMETA ILOVA – BANOVA JARUGA

Zbog radova privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3124, od Ilove raskrižja ŽC3124 – ŽC3213 do Banove Jaruge raskrižja ŽC3124 – ŽC3168. Cesta će biti zatvorena od 12. do 22. studenoga 2012, a za sva osobna vozila obilazni pravac iz pravca Banove Jaruge (ŽC3124) je preko Lipovljana (ŽC3215), lokalnom cestom (LC33137) do Piljenica, zatim županijskom cestom broj 3213 preko Ilove do Batine, te zatim LC33070 preko Husaina do Kutine i obratno. Za sva teretna vozila obilazni pravac je Banova Jaruga (ŽC3124) – Lipovljani – Novska (D47) – autocesta Novska – Kutina i obratno.

Dokumenti za preuzimanjePovratak