Korporativne vijesti

POKRETANJE POSTROJENJA DUŠIČNA KISELINA 2

Danas će započeti s radom Postrojenje za proizvodnju dušične kiseline (Dušična kiselina 2) u PC Proizvodnja gnojiva. U vrijeme odvijanja ovih aktivnosti moguća je pojava kratkotrajnog povećanja emisija otpadnih plinova u zrak. Iako se ne očekuju prekoračenja dozvoljenih vrijednosti kakvoća zraka će se intenzivno nadzirati mjerenjima na postajama lokalne mreže, kao i na državnoj mjernoj postaji Kutina 1.

Dokumenti za preuzimanjePovratak