Korporativne vijesti

RASPISAN NATJEČAJ ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVE

Na  temelju Odluke Nadzornog odbora Petrokemije d.d. od 19.05.2011. godine PETROKEMIJA, d.d. tvornica gnojiva Kutina raspisuje NATJEČAJzaČLANOVE UPRAVE PETROKEMIJE, d.d.(za mandatno razdoblje do tri godine) Kandidati za poslove članova Uprave (3 člana) moraju ispunjavati uvjete: -          visoka stručna sprema,-          radno iskustvo najmanje pet godina na rukovodećim radnim mjestima-          znanje stranog jezika-aktivno (prednost engleskog jezika)-          da kod kandidata ne postoje ograničenja za obavljanje poslova člana Uprave u            smislu članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.  Uz ponudu svaki je kandidat obvezan dostaviti: -          kratak životopis-          dokaze o ispunjenju natječajnih uvjeta-          program poslovanja Društva za mandatno razdoblje uz obvezno navođenje             područja rada člana Uprave (proizvodnja, financije i kontroling, komercijalni             poslovi)  Ovaj Natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, Večernjem listu i na Web stranicama Petrokemije d.d..  Ponude na natječaj, zajedno s prilozima, dostavljaju se do 31. svibnja 2011. godine u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom s naznakom «NATJEČAJ ZA ČLANOVE UPRAVE PETROKEMIJE, d.d.»  na adresu PETROKEMIJA, d.d.Aleja Vukovar 444 320 KUTINAza Komisiju za imenovanja i nagrađivanja Nepravodobno pristigle i nepotpune ponude neće se razmatrati.                                                                                               Petrokemija d.d.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak