Korporativne vijesti

ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE NA SLUŽBENO TRŽIŠTE

Nastavno na preporuku Nadzornog odbora Petrokemije sa sjednice 8/2009 od 11. kolovoza 2009., te mišljenja HANFA – e od 17. rujna 2009. godine, Uprava Petrokemije d.d. je na sjednici 44/2009 održanoj 21. rujna 2009. godine donijela odluku o podnošenju zahtjeva i podnijela zahtjev za uvrštenje društva Petrokemija d.d. na Službeno tržište Zagrebačke burze. 

Dokumenti za preuzimanjePovratak