Korporativne vijesti

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU U PRVIH DEVET MJESECI 2012.

Nadzorni odbor Petrokemije d.d. usvojio je jučer izvješće Uprave o stanju Društva za prvih devet mjeseci 2012. godine. U tom razdoblju Petrokemija d.d. proizvela je 791 i prodala 793 tisuće tona gnojiva, te ostvarila ukupan prihod od 2.118,9 milijuna kuna. U izvještajnom razdoblju tvrtka je iskazala gubitak u poslovanju od 138,6 milijuna kuna ili 6,5 posto od ukupnih prihoda, dok gubici Grupe Petrokemija iznose 141,2 milijuna kuna. U prvih devet mjeseci 2012. ostvareni su 6,1 posto manji poslovni prihodi od istog razdoblja 2011. godine, a ukupna prodaja gnojiva manja je 15,1 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kako je istaknuto ostvareni gubitak odraz je rasta ulaznih cijena sirovina, prije svega prirodnog plina.Uz visoku cijenu plina na gubitak je utjecalo i smanjenje količina proizvodnje i prodaje, što je utjecalo na rast fiksnih troškova po jedinici proizvoda. U prvih devet mjeseci 2012. Petrokemija je, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ostvarila manju proizvodnju za 18,1 posto, najvećim dijelom zbog tržišnih razloga. Procijenjeno je kako planirani ključni poslovni ciljevi Petrokemije d.d. i grupe Petrokemija za 2012, što se prije svega odnosi na dobit u poslovanju, neće biti ostvareni zbog nestabilnosti tržišta i djelovanja ključnih poslovnih rizika – visokog rasta cijene plina, pada potražnje za mineralnim gnojivima i neravnoteže ulazno izlaznih cijena na domaćem, regionalnom i globalnom tržištu gnojiva.  

Dokumenti za preuzimanjePovratak