Korporativne vijesti

POSJETA PREMIJERA I. SANADERA

Vladi RH bit će predloženo  usvajanje odluke da se  dug (od 1999.) prema robnim zalihama od 228 milijuna kuna uključujući i kamatu pretvori u vlasnički udio države  koji se s 51  povećava na 60 posto. Spomenuti potez, izjavio je za posjete tvrtki  premijer Ivo Sanader  očistit će bilancu i povećati konkurentnost Petrokemije d.d. na tržištu.  Predsjednik Uprave Boris Mesarić, naglasio je to jednom od najvećih potpora, a izrazio je  i nadu u u skorašnje potpisivanje Ugovora o dugoročnoj isporuci plina. Nažalost plinoopskrba, a za koju uz Petrokemiju, rekao je premijer suodgovornost imaju INA i Plinacro još uvijek ovisi o meteorološkim prilikama, pa tako i ponovni start ključnog  postrojenja amonijaka nakon sedmotjednog proizvodnog zastoja.

Dokumenti za preuzimanjePovratak