Korporativne vijesti

ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA

Jučer je održana Glavna skupština Petrokemije d.d. kojoj su predstavljena godišnja financijska izvješća za 2011. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, izvješće Uprave o stanju Društva, kao i izvješće Nadzornog odbora. Jednoglasno je donesena odluka da se dobit ostvarena u poslovanju za poslovnu godinu 2011. u iznosu od 107.825.181,80 kuna raspoređuje u cijelosti za pokriće dijela gubitka u poslovanju prenesenog iz 2009. godine. Glavna skupština donijela je odluku o opozivu dosadašnjih članova Nadzornog odbora tvrtke, Miroslava Goluba, Zlatana Kuljiša i Mije Šepaka, te odluku o izboru novih članova, a to su Sonja Ivoš, Ivan Nekvapil, Ivan Majstrović i Krešimir Huljev.

Dokumenti za preuzimanjePovratak