Korporativne vijesti

ODRŽANA GLAVNA SKUPŠTINA TVRTKE

Jučer je održana glavna skupština Petrokemije d. d., na kojoj su prihvaćena godišnja financijska izvješća Društva za 2007. godinu, kao i izvješće Uprave o stanju Društva u prošloj godini. «2007. je bila vrlo značajna za Petrokemiju, jer smo prešli u sferu pozitivnog poslovanja. Ove nas godine pogađa divljanje cijena sirovina na svjetskom tržištu, a najveći problem koji trenutno imamo je pitanje cijena gnojiva na hrvatskom tržištu», poručio je dioničarima predsjednik Uprave Boris Mesarić. Glavna skupština sva je izvješća jednoglasno prihvatila, kao i izvješće Nadzornog odbora o radu Društva. «Rad Uprave u 2007. godini ocijenili smo uspješnim, budući da su u teškim uvjetima ostvarena značajna postignuća», istaknuo je Željko Nenadić, predsjednik Nadzornog odbora Petrokemije. Prihvaćena je i odluka o upotrebi dobiti, kao i odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora. Na kraju skupštine imenovan je revizor Petrokemije d. d. za 2008. godinu.

Dokumenti za preuzimanjePovratak